Sitem vodenja kakovosti

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

ISO 9001 je mednarodni standard, ki podaja zahteve za sistem vodenja kakovosti v organizacijah. Standard omogoča podjetjem uvedbo individualnega ter za njihove potrebe in možnosti prilagojenega sistema vodenja kakovosti. Sistemi vodenja kakovosti postavljajo okvirne pogoje za zagotavljanje potreb odjemalcev, zahtev izdelkov/storitev in uspešnosti procesa ter njegovo uspešnpst s poudarkom na uvajanju nenehnih izboljšav. Ker s svojimi zahtevami pokriva vsa področja poslovanja organizacij, je primeren tako za velika, srednje velika kot mala podjetja, ponudnike storitev kot proizvodne organizacije.

 

Osnovna načela sistema vodenja kakovosti (po EN ISO 9001:2015):

 1. osredotočenost na odjemalce,
 2. voditeljstvo,
 3. vključenost ljudi,
 4. procesni pristop,
 5. izboljševanje,
 6. odločanje ne podlagi dejstev in
 7. upravljanje odnosov.

 

Vedno več organizacij prepoznava prednosti, ki jih prinaša uvedba standarda ISO 9001 v poslovanje in delovanje organizacije, ki so prepoznane kot:

 • večje zaupanje vseh interesnih skupin,
 • manjše tveganje za nastanek napake
 • večje zadovoljstvo odjemalcev,
 • vodenje z jasno postavljenimi cilji,
 • večjo konkurenčnost, določitev in optimizacijo procesov,
 • izboljšan pretok informacij na vseh nivojih organizacije,
  zviševanje gospodarnosti in konkurenčnosti,
 • izboljšanje ugleda organizacije,
 • zgodnje odkrivanje slabosti, zmanjšanje števila popravil in reklamacij,
 • zmanjšanje stroškov zavarovanj,
 • jasne vhodne in izhodne zahteve procesov,
 • omejitev na bistvene zahteve procesov,
 • interno in eksterno povečana transparentnost,
 • omejevanje nepotrebnega dela,
 • jasna določitev odgovornosti in pooblastil zaposlenih
 • urejenost dokumentacije.
 • http://canadianbestpills.com/buy-lexapro-online-cheap/

 

Vse te prednosti pomagajo pri uresničevanju vizije, poslanstva, strateških ciljev in nenehnega izboljševanja pri vodenju organizacije.