STANDARD ISO 9001

Prednosti vzpostavitve sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 so predstavljene na spodnji sliki.