Akreditacijski standardi v zdravstvu (DNV, ACI, AACI; EN 15224; ISO 15189)

Podjetje se je tudi specializiralo za nadgradnjo sistema vodenja kakovosti v zdravstvenih organizacijah:

  • po zahtevah standardov »akreditacisjkih« organizacij (DNV, ACI, AACIS,…),
  • po zahtevah mednarodnega standarda EN 15224,
  • po zahtevah mednarodnega standarda za medicinske laboratorije ISO 15189 (mednarodna akreditacija)