Upravljanje s tveganji (FMEA)

Strokovna pomoč pri prepoznavanju in zmanjševanju tveganj:

  • določitev pristopa k obvladovanju tveganj,
  • prepoznavanje tveganj,
  • določitev kritičnih tveganj,
  • analiziranje rizikov,
  • ovrednotenje rizikov,
  • opredelitev  ukrepov za zmanjšanje tveganj.

 

Vir: ISO 31000