Vzdrževanje sistemov

Podjetje nudi vso strokovno pomoč pri vzdrževanju in izboljševanju celotnega sistema vodenja ali posameznih delov.
Aktivnosti vzdrževanja in izboljševanja sistema vodenja lahko zajemajo:

  • pregled obstoječega stanja in izdelava poročila,
  • pregled in izboljševanje dokumentacije,
  • priprava na izvedbo notranje presoje (program in plan presoje,…)
  • sodelovanje pri izvedbi notranje presoje,
  • priprava na vodstveni pregled (izdelava poročila,...)
  • izvedba vodstvenega pregleda in pomoč pri izdelavi zapisnika,
  • sodelovanje pri zunanjih presojah (certifikacijske, kontrolne in re-certifikacijske presoje)
  • pomoč pri izvajanju korektivnih in preventivnih ukrepov,
  • pomoč pri prenovi in poenostavitvah sistema.