Usposabljanja

Delavnice iz področja sistema vodenja
Podjetje izvaja delavnice za uvajanje sistemov vodenja za mikro in mala podjetja.


Podjetje je že izvedlo preko 170 seminarjev za notranje presojevalce kakovosti in usposobilo za izvajanje notranje presoje že preko 3000 notranjih presojevalcev.

 

Seminarji za NOTRANJE PRESOJEVALCE KAKOVOSTI
Izvajanje seminarjev za notranje presojevalce sistemov vodenja:

kakovosti (po standardu ISO 9001)
kakovosti – zdravstvene storitve (EN 15224)
ravnanje z okoljem (po standardu ISO 14001),
varnost in zdravja pri delu (po standardu OHSAS),
varovanje informacij (po standardu ISO 27001).

Seminar za OBVLADOVANJE TVEGANJ  po standardu ISO 31000.

Seminar KOMUCIRANJE MED ZDRAVSTVENI DELAVCI PO METODI "ISBAR".